Doç. Dr. Erol KARAKIRIK

Geliştirilen Eğitim Yazılımları


 • Dinamik Test Sistemi, Tasarım ve Deneme Aşamasında.
 • Diyalog yoluyla Öğrenme Tartışma Platformu, Tasarım ve Deneme Aşamasında.
 • GeoCebir Dosya Paylaşım Portalı, 2010.
 • Ödev Teslim Sistemi, 2009.
 • Kesir İşlemleri, 2008, Yüksek Lisans Tezi için kesirler konusundaki kavramları somutlaştırmak için geliştirilen bir yazılım.
 • SAMAP, 2006- 2008, Türkçe sanal matematik Manipülatifleri
 • 8. Sınıf Matematik Seti, 2005, 8. Sınıf Matematik derslerine yardımcı olacak bir matematik seti.
 • 6. Sınıf Matematik Seti, 2005, 6. Sınıf Matematik derslerine yardımcı olacak bir matematik seti.
 • Matematik kazanımları, 2005, İlköğretim matematik kazanımlarını sınıf ve öğrenme alanlarına göre gösteren bir yazılım.
 • Kimya Çözücü, 2005, Kimya Sorularını Polya yöntemi yardımıyla çözen ve öğrencilerin çözmesine yardımcı olan bir problem çözme aracı.
 • Kavram Haritası, 2005, Kavram haritası ölçme yöntemi uygulama ve değerlendirme aracı.
 • YapısalGrid, 2004, Yapılandırılmış İletişim gridi ölçme yöntemi uygulama ve değerlendirme aracı.
 • LambaKapat, 2004, Matris işlemlerini kullanmayı gerektiren bir matematik oyunu.
 • Dallanmış Ağaç, 2004, Dallanmış Ağaç ölçme yöntemi uygulama ve değerlendirme aracı.
 • Geometri Çözücü, 2004, Temel Öklid Geometri problemlerini çözme yazılımı.
 • LogoTürk, 2002, Türkçe Kaplumbağa geometrisi matematik yazılımı.

Duyurular