Doç. Dr Erol Karakırık tarafından geliþtirilen Yazılımlar


Program Lisansı

Eðitim amacıyla programların kullanımı serbesttir.

Araþtırma için kullanımlar izne tabidir.