Doç. Dr. Erol KARAKIRIK

Bitirilen Tezler


Tez Başlığı Bilgisayar destekli bir öğretim yazılımının ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki başarı ve matematiğe karşı tutumuna etkisinin incelenmesi
Öğrenci:Mehmet Uygun
Yer:Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu
Tarih:2008

Duyurular