Doç. Dr. Erol KARAKIRIK

Bitirilen Tezler


Tez Başlığ;ı Bilgisayar destekli bir öğ;retim yazılımının ilköğ;retim 4. Sınıf öğ;rencilerinin kesirler konusundaki başarı ve matematiğ;e karşı tutumuna etkisinin incelenmesi
Öğ;renci:Mehmet Uygun
Yer:Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu
Tarih:2008

Duyurular